Tên tài khoản :
Mật khẩu :

© => Quên mật khẩu
© => Đăng ký
Bảng Xếp Hạng đẳng cấp nhân vật
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Cấp Độ  Điểm Tặng Hiện Có 
 1
KiªnLØa  119  0
 2
J–m  119  2600
 3
No1  117  6400
 4
Chu¦n  116  6500
 5
TieuMy  115  0
 6
Martell  114  0
 7
Eva  114  0
 8
0nlyU  113  0
 9
HungHTVC  113  1100
 10
LovingU  112  0
X